Archives for mars, 2020

Vad är mindfulness?

Mindfulness är ett begrepp som man använder sig allt mer av i dagens samhälle och det är även ett vanligt förekommande begrepp inom yoga. Detta är ett

nathalie   Medicinska yogaformer
DETAIL
applay