Satyananda yoga

Satyananda yoga

Satyananda yoga är en väldigt bred form av yoga som kan praktiseras av alla typer av människor oavsett fysisk förmåga, ålder, kön och bakgrund. Man kan anpassa yogapassen efter den egna fysiska förmågan. Tanken bakom satyananda yoga är att man ska bli mer medveten om det egna jaget, man utvecklar sin hälsa, får mer sinnesfrid, hjälp med inspiration och dessutom utvecklar man förmågan för livsglädje. Därför är detta en passande form för den som vill få in mer glädje i livet och som vill lära sig att uppskatta även det lilla i vardagen. Rötterna kommer från klassisk yoga, satyananda yoga har dock mycket mer att erbjuda. Bland annat kommer du att arbeta med att utveckla en acceptans för dig själv och vart du befinner dig i livet just nu. Detta är någonting som många behöver mer av, ofta upplever man att man inte räcker till som man är och detta kan leda både till stress och depression. Du kommer samtidigt som du accepterar dig själv bli mer medveten om din egen roll i allting. Satyananda yoga ger fördelar direkt när du börjar praktisera det och oavsett din fysiska förmåga idag kan du gå på ett eller flera pass. När man praktiserar Satyananda yoga märker man snabbt hur yogan påverkar ens liv positivt och även ens egna inställning.

Det finns yogaskolor runt om i hela landet för Satyananda yoga och därför finns det möjlighet för dig att börja praktisera formen väldigt snart efter att du har tagit beslutet. Du kan även praktisera Satyananda yoga på egen hand och det finns många tutorials för detta på exempelvis youtube. Det bästa när man vill börja med en ny form av yoga är dock att gå en kurs. Detta är bland annat viktigt i och med att yoga till stor del har fokus på andningen. Genom att endast lära sig att andas rätt under de övningar man utför kommer man att få mycket snabbare resultat från yogan. Dessutom kan de yogaövningar man utför inte ge något resultat alls om du andas och tänker fel. Det är viktigt att ha detta i åtanke oavsett vilken yogaform som du är intresserad av. Satyanandayoga betonar hela människan och om du vill ta in hela din existens i yogaformen du utför är detta rätt val för dig. Satyananda yoga är en relativt ny form av yoga som inte har funnits eller praktiserats i Sverige förrän 80 talet. I Indien har man dock praktiserat denna form av yoga i flera tusen år och även om det inte är en av de mest populära formerna i västvärlden har den en mycket stor spridning i asiatiska länder. Detta är en av de mer populära yogaformerna i Asien och den praktiseras av miljontals människor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *